top of page

Rezervace návštěv

# 25.8.2022    Rizika návštěvy bez předchozí rezervace

 

Během letních měsíců občas docházelo k návštěvám bez předchozí rezervace, které probíhaly v parku. 

Upozorňujeme, že v případě náhlé změny počasí (déšť, ochlazení) garantujeme pouze návštěvy s předchozí rezervací
Z kapacitních důvodů nedokážeme zajistit prostor neohlášeným návštěvám.
Návštěva bez předchozí rezervace je tak pouze "na vlastní nebezpečí" a při nepřízni počasí nebude umožněna.
Děkujeme za pochopení.

Závazná pravidla

  1. Termín návštěvy je nutné domluvit předem - nejlépe online (viz odkaz na konci stránky) nebo telefonicky: 608 700 021. Důvodem je rovnoměrné rozložení návštěv v čase s ohledem na bezpečnostní a provozní možnosti centra.

  2. Pokud máte příznaky nemoci (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nebo jste se setkali v posledních dnech s někým, kdo měl příznaky nemoci, prosíme odložte návštěvu.

  3. Doporučujeme omezit počet návštěvníků na 4 osoby, z důvodu velikosti návštěvních místností.

  4. Z důvodu ochrany soukromí spolubydlících budou i nadále probíhat návštěvy v návštěvnických místnostech (případně v parku, za příznivého počasí). Po domluvě se zdravotní sestrou je samozřejmě možné navštívit pokoj a zkontrolovat, případně doplnit osobní věci, výzdobu apod.

  5. Délka návštěvy je omezena na 60 minut, aby se dostalo na všechny klienty. Děkujeme za pochopení.

Termín návštěvy si zarezervujte  online - uvidíte všechny aktuálně volné termíny.

Pokud se Vám online rezervace nepodaří, je možná i rezervace prostřednictvím recepce na tel. 608 700 021.

bottom of page